1. Fake Smile

  EWhite Miles

  03:40
 2. Do What the Devil Says

  EWhite Miles

  03:09
 3. Can´t Stop

  EWhite Miles

  03:46
 4. Show Your Hope Where the Dope Grows

  EWhite Miles

  04:00
 5. Bitter Hands

  EWhite Miles

  03:41
 6. Feinripp

  EWhite Miles

  03:50
 7. Salting Your Own Wounds

  EWhite Miles

  03:41
 8. Hell of a Woman

  EWhite Miles

  04:00
 9. Hushmoney

  EWhite Miles

  06:01
 10. Into Your Spell

  EWhite Miles

  05:14
 11. Cut Your Tongue

  EWhite Miles

  03:39
 12. A Little Older a Little Harder

  EWhite Miles

  03:53
 13. Job: Genius, Diagnose: Madness

  EWhite Miles

  07:29