1. Dan Banck

  Monsieur Dubois

  05:21
 2. Bowlin'

  Monsieur Dubois

  05:20
 3. Spy's Metaphor

  Monsieur Dubois

  06:19
 4. Monsieur Dubois s'Amuse

  Monsieur Dubois

  01:51
 5. Dreaming

  Monsieur Dubois

  05:36
 6. Multiball

  Monsieur Dubois

  05:50
 7. Da Heazz

  Monsieur Dubois

  05:53
 8. G.T.R.

  Monsieur Dubois

  05:18
 9. I.D. #1

  Monsieur Dubois

  05:33
 10. Rue Danemark

  Monsieur Dubois

  04:57
 11. Killer Herman

  Monsieur Dubois

  07:20