1. Eyes of Cassandra (Part I)

  Earl Greyhound

  02:07
 2. Eyes of Cassandra (Part 2)

  Earl Greyhound

  04:33
 3. Oye Vaya

  Earl Greyhound

  03:24
 4. Ghost and The Witness

  Earl Greyhound

  03:43
 5. Shotgun

  Earl Greyhound

  04:48
 6. Holy Immortality

  Earl Greyhound

  03:20
 7. Sea of Japan

  Earl Greyhound

  03:49
 8. Black Sea Vacation

  Earl Greyhound

  03:14
 9. Bill Evans

  Earl Greyhound

  03:56
 10. Out of Air

  Earl Greyhound

  05:29
 11. Misty Morning

  Earl Greyhound

  06:32