1. Skala

  Mathias Eick

  06:14
 2. Edinburgh

  Mathias Eick

  05:04
 3. June

  Mathias Eick

  04:14
 4. Oslo

  Mathias Eick

  05:27
 5. Joni

  Mathias Eick

  05:52
 6. Biermann

  Mathias Eick

  06:07
 7. Day After

  Mathias Eick

  04:52
 8. Epilogue

  Mathias Eick

  03:20