1. Concrete

  Poppy

  03:20
 2. I Disagree

  Poppy

  03:13
 3. BLOODMONEY

  Poppy

  03:02
 4. Anything Like Me

  Poppy

  03:19
 5. Fill the Crown

  Poppy

  03:32
 6. Nothing I Need

  Poppy

  02:49
 7. Sit / Stay

  Poppy

  03:54
 8. Bite Your Teeth

  Poppy

  02:42
 9. Sick of the Sun

  Poppy

  03:11
 10. Don't Go Outside

  Poppy

  06:06