1. Monaka

  Kikagaku Moyo

  05:15
 2. Dancing Blue

  Kikagaku Moyo

  06:14
 3. Effe

  Kikagaku Moyo

  03:22
 4. Meu Mar

  Kikagaku Moyo

  06:07
 5. Cardboard Pile

  Kikagaku Moyo

  04:06
 6. Gomugomu

  Kikagaku Moyo

  02:04
 7. Daydream Soda

  Kikagaku Moyo

  03:25
 8. Field of Tiger Lilies

  Kikagaku Moyo

  01:19
 9. Yayoi, Iyayoi

  Kikagaku Moyo

  06:58
 10. Nap Song

  Kikagaku Moyo

  02:58
 11. Maison Silk Road

  Kikagaku Moyo

  06:20