1. Voces Ab Alta

  Mayhem

  05:39
 2. Black Glass Communion

  EMayhem

  04:24
 3. Everlasting Dying Flame

  Mayhem

  05:53
 4. In Defense Of Our Future - Cover Version

  Mayhem

  02:14
 5. Hellnation - Cover Version

  Mayhem

  02:24
 6. Only Death - Cover Version

  Mayhem

  01:17
 7. Commando - Cover Version

  Mayhem

  01:36