1. The Dark Keys

  Branford Marsalis

  10:42
 2. Hesitation

  Branford Marsalis

  05:58
 3. A Thousand Autumns

  Branford Marsalis

  06:20
 4. Sentinel

  Branford Marsalis

  08:49
 5. Lykeif

  Branford Marsalis

  06:04
 6. Judas Iscariot

  Branford Marsalis

  07:48
 7. Blutain

  Branford Marsalis

  07:37
 8. Schott Happens

  Branford Marsalis

  08:16