1. In Medias Res

  Xylouris White

  03:26
 2. Only Love

  Xylouris White

  03:29
 3. Motorcycle Kondilies

  Xylouris White

  07:15
 4. Spud's Garden

  Xylouris White

  03:53
 5. Daphne

  Xylouris White

  05:07
 6. Achilles Heel

  Xylouris White

  03:06
 7. Woman From Anogeia

  Xylouris White

  02:17
 8. Call and Response

  Xylouris White

  03:23
 9. Lullaby

  Xylouris White

  04:12