1. Man Down

  No Money Kids

  03:16
 2. Loaded Gun

  No Money Kids

  03:29
 3. Take Me to Your Home

  No Money Kids

  03:04
 4. Burning Game

  No Money Kids

  02:53
 5. Easy

  No Money Kids

  03:33
 6. The Hangman

  No Money Kids

  02:47
 7. Black Hole

  No Money Kids

  02:41
 8. Hear the Silence

  No Money Kids

  02:46
 9. My Love

  No Money Kids

  03:24
 10. Shot the Master

  No Money Kids

  03:07