E
 1. pink diamond

  Charli XCX

  02:04
 2. forever

  Charli XCX

  04:03
 3. claws

  Charli XCX

  02:29
 4. 7 years

  Charli XCX, BJ Burton

  03:15
 5. detonate

  Charli XCX

  03:39
 6. enemy

  Charli XCX

  03:42
 7. i finally understand

  Charli XCX

  02:31
 8. c2.0

  Charli XCX

  03:40
 9. party 4 u

  Charli XCX

  04:56
 10. anthems

  Charli XCX

  02:51
 11. visions

  Charli XCX

  03:49