1. Sea Change

  Turin Brakes

  04:02
 2. Mirror

  Turin Brakes

  02:56
 3. Rocket Song

  Turin Brakes

  03:23
 4. Paper Heart

  Turin Brakes

  03:46
 5. The Invitation

  Turin Brakes

  03:29
 6. Will Power

  Turin Brakes

  03:59
 7. Apocolips

  Turin Brakes

  03:39
 8. Embryos

  Turin Brakes

  03:11
 9. Never Stops

  Turin Brakes

  04:11
 10. The Letting Down

  Turin Brakes

  04:03
 11. Radio Silence

  Turin Brakes

  04:06
 12. Outbursts

  Turin Brakes

  05:07