1. Renegade Starship

  Starkey

  03:56
 2. Command

  Starkey

  04:27
 3. G V Star (Part 1)

  Starkey

  02:03
 4. G V Star (Part 2)

  Starkey

  04:12
 5. Thugs

  Starkey

  04:57
 6. Lzr

  Starkey

  05:15
 7. Synchronize

  Starkey

  03:18
 8. Dystopia

  Starkey

  05:10
 9. ...and Then God Built the Cosmos

  Starkey

  03:35
 10. Crashing Sphere

  Starkey

  03:47
 11. The Shuttle

  Starkey

  04:06
 12. Magnet

  Starkey

  04:17
 13. Distant Star

  Starkey

  06:09