1. Noize

  Molio

  02:47
 2. Blazin

  Molio

  02:10
 3. Paris Fashion

  Molio

  02:47
 4. Futurismatic

  Molio

  01:38
 5. Phoenix

  Molio

  03:35
 6. Supajinka

  Molio

  02:23
 7. Thats Low

  Molio

  01:31
 8. Supernova

  Molio

  03:10
 9. Heek

  Molio

  01:38
 10. Get Down Down

  Molio

  03:11
 11. Gets It

  Molio

  02:49
 12. Maximize

  Molio

  01:43
 13. My House

  Molio

  02:23
 14. Tik Tok

  Molio

  01:36
 15. Downlod the Future

  Molio

  02:17