1. Apotropaion

  Apoptose

  09:40
 2. Blutopfer

  Apoptose

  05:00
 3. Prozession der Augen

  Apoptose

  12:37
 4. Calanda

  Apoptose

  06:23
 5. In die Nacht

  Apoptose

  05:32
 6. Zu Füßen der Mutter

  Apoptose

  05:46
 7. Zuflucht

  Apoptose

  05:59