1. CHA CHA

  DRAM

  04:10
 2. 2$

  EDRAM, Mass

  03:21
 3. Mind Gone

  EDRAM, Heezy

  05:08
 4. $

  EDRAM

  03:16
 5. Erything

  EDRAM

  03:13
 6. Just One

  EDRAM

  04:02
 7. Gotta Go

  EDRAM

  04:31
 8. I Luv It

  EDRAM, Sunny & Gabe

  03:56