1. Our Escape

  Anki, Mouse

  05:12
 2. My Head

  Anki, Listing

  04:30
 3. Stride

  Anki

  04:00
 4. Down The Line

  Anki, TRØVES

  04:11
 5. Above

  Anki, Indigou

  04:13
 6. Lost

  Anki

  04:47
 7. Interlude; Distant

  Anki

  01:45
 8. Just A Game

  Anki, HICARI

  04:25
 9. No More Promises

  Anki, Miles Away

  04:19
 10. Brand New

  Anki, Vini

  04:22
 11. For Infinity

  Anki

  04:05
 12. No One Knows

  Anki

  04:20