1. Ni see ay ga done (It is to You That I Sing)

  Sidi Touré

  03:44
 2. Maïmouna

  Sidi Touré

  04:43
 3. Aïy faadji (I am Nostalgic)

  Sidi Touré

  05:49
 4. Woy tiladio (Beautiful Woman) [Godess of Water]

  Sidi Touré

  05:44
 5. Koïma (The Pink Dune of Koïma)

  Sidi Touré

  05:06
 6. Ishi tanmaha (They No Longer Hope)

  Sidi Touré

  07:52
 7. À chacun sa chance (To Each His Own Luck)

  Sidi Touré

  04:33
 8. Kalaa ay makoïy (I Must Go)

  Sidi Touré

  05:20
 9. Tondi karaa (The White Stone)

  Sidi Touré

  04:22
 10. Euzo

  Sidi Touré

  04:59