1. Takeover

  Katatonia

  07:06
 2. Serein

  Katatonia

  04:46
 3. Old Heart Falls

  Katatonia

  04:22
 4. Decima

  Katatonia

  04:46
 5. Sanction

  Katatonia

  05:06
 6. Residual

  Katatonia

  06:54
 7. Serac

  Katatonia

  07:25
 8. Last Song Before The Fade

  Katatonia

  05:01
 9. Shifts

  Katatonia

  04:54
 10. The Night Subscriber

  Katatonia

  06:10
 11. Pale Flag

  Katatonia

  04:23
 12. Passer

  Katatonia

  06:31