1. Wolverine

  Diana Gordon

  03:32
 2. Thank You

  Diana Gordon

  03:17
 3. Kool Aid

  Diana Gordon

  03:13
 4. Moment To Myself

  Diana Gordon

  02:42
 5. Too Young

  Diana Gordon

  04:29