1. Back In Time

  Eliane Elias

  05:12
 2. A Long Story

  Eliane Elias

  05:05
 3. Just Kidding

  Eliane Elias

  03:49
 4. Life Goes On

  Eliane Elias

  05:44
 5. Caipora

  Eliane Elias

  04:44
 6. An Up Dawn

  Eliane Elias

  03:36
 7. Fantasia (To Amanda)

  Eliane Elias

  02:28
 8. Paulistana

  Eliane Elias

  04:38
 9. So In Love

  Eliane Elias

  05:07
 10. The Time Is Now

  Eliane Elias

  04:38
 11. That's All It Was

  Eliane Elias

  04:39
 12. Bowing To Bud

  Eliane Elias

  05:12
 13. Nightimer

  Eliane Elias

  06:10
 14. At First Sight

  Eliane Elias

  04:51