1. Devotion

  Govinda

  09:53
 2. Awaken

  Govinda

  09:53
 3. Avatar

  Govinda

  10:02
 4. Sideral Skies

  Govinda

  05:15
 5. Trascendental Ecstasy

  Govinda

  05:35
 6. The Prahlad Planettaryum Suite

  Govinda

  24:10