1. Shoulda Known Better

  ENasty Cherry

  02:45
 2. I Am King

  ENasty Cherry

  02:28
 3. Better Run

  ENasty Cherry

  03:15
 4. Just The Way You Like It

  ENasty Cherry

  03:19
 5. Cardamom December

  ENasty Cherry

  03:40