1. Wild One

  Bobby Rydell

  02:25
 2. Swingin School

  Bobby Rydell

  02:16
 3. Tell Him

  Bobby Rydell

  02:20
 4. Sway

  Bobby Rydell

  02:24
 5. Kissin Time

  Bobby Rydell

  02:14
 6. We Got Love

  Bobby Rydell

  02:24
 7. Volare

  Bobby Rydell

  02:38
 8. Ding-A-Ling

  Bobby Rydell

  02:30
 9. That Old Black Magic

  Bobby Rydell

  02:24
 10. The Cha Cha Cha

  Bobby Rydell

  02:31
 11. Jingle Bell Rock

  Bobby Rydell

  02:33
 12. Wildwood Days

  Bobby Rydell

  02:28
 13. I Will Follow Her

  Bobby Rydell

  02:26
 14. Forget Him

  Bobby Rydell

  02:06
 15. World Without Love

  Bobby Rydell

  02:47