1. Co Si Zac

  Edgar

  06:05
 2. Tam Niekde

  Edgar

  03:54
 3. Zastavme Boj

  Edgar

  05:01
 4. Priamym Smerom

  Edgar

  03:59
 5. Tvoj Svet

  Edgar

  04:11
 6. Pripraveny

  Edgar

  03:54
 7. Jednoducho Zivot

  Edgar

  04:15
 8. Ruku Na To

  Edgar

  03:16
 9. Medzi Nami

  Edgar

  02:52
 10. Stara Pravda

  Edgar

  04:13
 11. Prazdny Priestor

  Edgar

  02:44
 12. Parada

  Edgar

  05:23
 13. Drzim Ti Miesto

  Edgar

  04:39