1. Lucifer

  EXOV

  03:07
 2. Boys Don't Cry

  XOV

  03:53
 3. Chaos

  XOV

  03:08
 4. Blood Honey

  XOV

  03:52
 5. Paradise

  XOV

  03:41
 6. Lucifer - Naked Edition

  EXOV

  03:10