1. Goin Down

  Dinosaur Jr.

  04:02
 2. Tiny

  Dinosaur Jr.

  03:12
 3. Be a Part

  Dinosaur Jr.

  04:37
 4. I Told Everyone

  Dinosaur Jr.

  03:40
 5. Love Is...

  Dinosaur Jr.

  03:40
 6. Good to Know

  Dinosaur Jr.

  03:27
 7. I Walk for Miles

  Dinosaur Jr.

  05:34
 8. Lost All Day

  Dinosaur Jr.

  05:06
 9. Knocked Around

  Dinosaur Jr.

  04:46
 10. Mirror

  Dinosaur Jr.

  04:17
 11. Left/Right

  Dinosaur Jr.

  03:51