1. To the Teachers

  Kirtan Lounge, Ananta Govinda, Gopi Kallayil, Hans Christian

  03:19
 2. Govinda Damodara

  Kirtan Lounge, Ananta Govinda, Gopi Kallayil, Ayaan Ali Bangash, Gopal Krishna

  05:01
 3. Jaya Radha Jaya Krishna

  Kirtan Lounge, Ananta Govinda, Gopi Kallayil, Vierra Prajna

  05:19
 4. Sweet Longing

  Kirtan Lounge, Ananta Govinda, Gopi Kallayil, Sreevalsan J. Menon, Penzvalto Paulette, Liapin Alex

  07:32
 5. Murali Manohara

  Kirtan Lounge, Ananta Govinda, Gopi Kallayil, Gopal Krishna

  07:43
 6. Kamala Vallabha

  Kirtan Lounge, Ananta Govinda, Gopi Kallayil, Vijay Krishna

  04:14
 7. Liberation

  Kirtan Lounge, Ananta Govinda, Gopi Kallayil, Vierra Prajna

  06:47
 8. Mantra Beyond Time

  Kirtan Lounge, Ananta Govinda, Gopi Kallayil, Jahnavi Harrison

  08:12
 9. Precious Jewels

  Kirtan Lounge, Ananta Govinda, Gopi Kallayil, Prajna Vierra

  06:40