1. Yes, I Know

  Daphni

  04:26
 2. Cos-Ber-Zam Ne Noya - Daphni Mix

  Daphni

  05:36
 3. Ye Ye

  Daphni

  06:05
 4. Light

  Daphni

  05:20
 5. Pairs

  Daphni

  05:40
 6. Ahora

  Daphni

  05:46
 7. Jiao

  Daphni

  04:36
 8. Springs

  Daphni

  04:21
 9. Long

  Daphni

  06:02