1. Tides

  Shekhinah

  03:58
 2. Not Safe (intro)

  Shekhinah

  01:46
 3. Miserable

  Shekhinah

  04:18
 4. Fixate (feat. Bey T)

  Shekhinah, Bey T

  03:53
 5. Questions

  Shekhinah

  02:24
 6. Fall Apart (feat. Luke Goliath)

  Shekhinah, Luke Goliath

  03:06
 7. Pick Up (feat. Una Rams)

  Shekhinah, Una Rams

  03:12
 8. Insecure

  Shekhinah

  02:43
 9. Diamonds Do (interlude)

  Shekhinah

  02:28
 10. Wedding Song

  Shekhinah

  03:13
 11. I Love It Here

  Shekhinah

  03:00
 12. Beautiful

  Shekhinah

  02:56