1. Nsibidi

  Kniiro

  03:11
 2. Higher Excellence

  EKniiro

  02:23
 3. Paradise

  Kniiro, atlantis

  04:16
 4. Aspirations

  EKniiro, atlantis

  03:11
 5. Therapy

  EKniiro, atlantis

  02:58