1. Corners

  Shlohmo

  05:36
 2. Dear Axe

  Shlohmo

  02:27
 3. (Inside)

  Shlohmo

  04:09
 4. Generation Loss

  Shlohmo

  02:02
 5. 15th St.

  Shlohmo

  02:11
 6. Blur Face

  Shlohmo

  03:30
 7. Been Thinking

  Shlohmo

  03:08
 8. Not Here

  Shlohmo

  02:31
 9. In The Dark

  Shlohmo

  04:56