1. Shankar: Raga Khamaj

  Ravi Shankar, Alla Rakha, Kamala Chakravarty

  24:47
 2. Shankar: Concerto for Sitar and Orchestra No. 1: I. Raga Khamaj

  Ravi Shankar, London Symphony Orchestra, André Previn

  14:23
 3. Shankar: Concerto for Sitar and Orchestra No. 1: II. Raga Sindhi Bhairavi

  Ravi Shankar, London Symphony Orchestra, André Previn

  06:13
 4. Shankar: Concerto for Sitar and Orchestra No. 1: III. Raga Adana

  Ravi Shankar, London Symphony Orchestra, André Previn

  03:32
 5. Shankar: Concerto for Sitar and Orchestra No. 1: IV. Raga Manj Khamaj

  Ravi Shankar, London Symphony Orchestra, André Previn

  15:35
 6. Raga Puriya Kalyan - 1998 Remastered Version

  Traditional, Ravi Shankar

  11:48
 7. Swara-Kakali (based on Raga Tilang) - 1998 Remastered Version

  Ravi Shankar, Ravi Shankar/Yehudi Menuhin

  08:50
 8. Shankar: Sitar Concerto No. 2 "Raga-Mala": I. Lalit. Presto

  Ravi Shankar, Zubin Mehta, London Philharmonic Orchestra

  16:36
 9. Shankar: Sitar Concerto No. 2 "Raga-Mala": II. Bairagi. Moderato

  Ravi Shankar, Zubin Mehta, London Philharmonic Orchestra

  08:11
 10. Shankar: Sitar Concerto No. 2 "Raga-Mala": III. Yaman Kalyan. Moderato

  Ravi Shankar, Zubin Mehta, London Philharmonic Orchestra

  14:32
 11. Shankar: Sitar Concerto No. 2 "Raga-Mala": IV. Mian ki Malhar. Allegro

  Ravi Shankar, Zubin Mehta, London Philharmonic Orchestra

  12:48
 12. Shankar: Morning Love

  Ravi Shankar, Jean-Pierre Rampal, Alla Rakha, Kamala Chakravarty

  12:12
 13. Prabhati (based on Raga Gunkali) - 1999 Remastered Version

  Ravi Shankar, Yehudi Menuhin

  04:12
 14. Raga Piloo - 1999 Remastered Version

  Ravi Shankar, Yehudi Menuhin

  14:44
 15. Shankar: Dhun

  Ravi Shankar, Alla Rakha, Kamala Chakravarti

  06:28
 16. Raga Ananda Bhairava - 1999 Remastered Version

  Traditional, Ravi Shankar

  15:40
 17. Tenderness - 1999 Remastered Version

  Traditional, Yehudi Menuhin

  08:44
 18. Twilight Mood - 1999 Remastered Version

  Traditional, Yehudi Menuhin

  10:33
 19. Raga Mishra Piloo (Live at Carnegie Hall, 1982)

  Ravi Shankar, Ali Akbar Khan

  56:09
 20. Shankar: The Enchanted Dawn, for Flute and Harp

  Ravi Shankar, Jean-Pierre Rampal, Martine Geliot

  11:48
 21. Improvisations On The Theme Music From Pather Panchali - Digitally Remastered

  Ravi Shankar

  07:14
 22. Marwa - 1996 Remaster

  Ravi Shankar

  17:45
 23. Dhun Kafi - Instrumental

  Ravi Shankar

  12:37
 24. V 7 1/2 - 1995 Remastered Version

  Ravi Shankar

  18:08
 25. Indo-Japan Finale (Live) [1996 - Remaster]

  Ravi Shankar

  12:54
 26. Ta Na Tom - 1996 Remastered Version

  Ravi Shankar

  06:45
 27. Fire Night - 1996 Remastered Version

  Ravi Shankar

  04:37
 28. Tala Rasa Ranga - 1998 Remastered Version

  Traditional, Ravi Shankar

  02:58
 29. Dhun - Digitaly Remastered

  Traditional, Ravi Shankar

  02:48
 30. Tabla - Dhwani - Digitally Remastered

  Traditional, Ravi Shankar

  04:52
 31. Song From The Hills - Digitally Remastered

  Traditional, Ravi Shankar

  03:01
 32. Tala - Tabla Tarang - Digitally Remastered

  Traditional, Ravi Shankar

  03:31
 33. Gat Kirwani - Digitally Remastered

  Traditional, Ravi Shankar

  02:39
 34. Raga Multani - Digitally Remastered

  Traditional, Ravi Shankar

  19:42
 35. Raga Bhimpalasi - Live;1998 Remastered Version

  Traditional, Ravi Shankar

  27:18
 36. Tabla Solo In Ektal - Live;1998 Remastered Version

  Traditional, Ravi Shankar

  06:19
 37. Dhun (Dadra And Fast Teental) - Live;1998 Remastered Version

  Traditional, Ravi Shankar

  19:47
 38. Raga Rageshri - Part 1 (Alap) - Digitally Remastered

  Ravi Shankar

  06:50
 39. Raga Rageshri - Part 2 (Jor) - Digitally Remastered

  Ravi Shankar

  11:01
 40. Raga Rageshri - Part 3 (Gat) - Digitally Remastered

  Ravi Shankar

  03:24
 41. Karnataki - Digitally Remastered

  Ravi Shankar

  06:50
 42. Kafi-Holi (Spring Festival Of Colors) - Digitally Remastered

  Ravi Shankar

  07:14
 43. Dhun (Folk Airs) - Digitally Remastered

  Ravi Shankar

  05:53
 44. Mishra Piloo - Digitally Remastered

  Ravi Shankar

  10:37
 45. Raga Puriya Dhanashri - Digitally Remastered

  Ravi Shankar

  11:22
 46. Raga Charu Keshi - Digitally Remastered

  Ravi Shankar

  13:31
 47. Raga Bairaga - Digitally Remastered

  Ravi Shankar

  05:38
 48. Nata Bhairavi - Digitally Remastered

  Ravi Shankar

  15:16
 49. Raga Marwa - Digitally Remastered

  Ravi Shankar

  25:16
 50. Shankar: Raga Lalit

  Ravi Shankar, Kamala Chakravarty, Prodyot Sen

  23:19
 51. Raga Nata Bhairav - Digitally Remastered

  Traditional, Ravi Shankar

  23:19
 52. Raga Mishra Piloo - Digitally Remastered

  Traditional, Ravi Shankar

  24:37
 53. Raga Bhupal Todi - Tala Ardha Jaital - Live; Digitally Remastered

  Traditional, Ravi Shankar

  16:52