1. Om

  Disco Anti Napoleon

  01:56
 2. Superhero

  Disco Anti Napoleon

  04:16
 3. Gremlins

  Disco Anti Napoleon

  03:12
 4. Phaser

  Disco Anti Napoleon

  02:49
 5. Ufo

  Disco Anti Napoleon

  03:44
 6. Blue Lawn

  Disco Anti Napoleon

  04:59
 7. Eva

  Disco Anti Napoleon

  03:12
 8. Ascent

  Disco Anti Napoleon

  04:48
 9. Girl

  Disco Anti Napoleon

  03:08
 10. Spaceship

  Disco Anti Napoleon

  15:16