E
 1. Aiming for the Crowd

  I'm Kingfisher

  03:00
 2. My Beak May Break

  I'm Kingfisher

  04:07
 3. Force of Habit

  I'm Kingfisher

  03:37
 4. Everything's Rehearsed

  I'm Kingfisher

  04:07
 5. Electric Forest Velodrome

  I'm Kingfisher

  03:37
 6. Lovely Myra's Transmission Coat

  I'm Kingfisher

  04:25
 7. Avian

  I'm Kingfisher

  01:08
 8. I'm Kingfisher

  I'm Kingfisher

  03:54
 9. National Pen

  I'm Kingfisher

  03:40
 10. In and Out of the Nest

  I'm Kingfisher

  03:46
 11. Tamer & Hawk

  I'm Kingfisher

  02:29
 12. What, Me Worried?

  I'm Kingfisher

  03:54
 13. Lion's Share

  I'm Kingfisher

  06:32