1. All Is Fair In Love And Kai Whiston

  EKai Whiston

  03:42
 2. Lux

  Kai Whiston

  03:42
 3. Passarela

  Kai Whiston

  04:04
 4. Mushy Seize

  EKai Whiston

  02:50
 5. Your Secrets

  EKai Whiston, Clarence Clarity

  02:49
 6. Jruck

  Kai Whiston

  01:40
 7. Brain Fritta

  Kai Whiston

  03:15
 8. For Fuck Sake

  EKai Whiston

  07:03
 9. I See It But I Don't Believe It

  Kai Whiston

  03:47
 10. Trade You

  Kai Whiston

  04:13
 11. Lay Me In This Ragu Sauce As My Final Resting Place

  Kai Whiston

  03:11