1. Larru Truk

  Triki Ta Ke

  04:07
 2. Palazioa

  Triki Ta Ke

  03:07
 3. Bat Baina Bi

  Triki Ta Ke

  04:05
 4. Muxu Urrunak

  Triki Ta Ke

  04:18
 5. Ezkaurre

  Triki Ta Ke

  03:00
 6. Kukuarri

  Triki Ta Ke

  02:24
 7. Ametsa Naiz

  Triki Ta Ke

  03:53
 8. Damurik Ez

  Triki Ta Ke

  03:59
 9. Harrizko Bihotza

  Triki Ta Ke

  03:32
 10. Arratsa

  Triki Ta Ke

  03:43
 11. Gizonak Gizon

  Triki Ta Ke

  02:46
 12. Adorea

  Triki Ta Ke

  04:06