1. Unity

  Nereis

  04:04
 2. Ready for War

  Nereis

  04:36
 3. Breaking Bad

  Nereis

  04:07
 4. Overdrive

  Nereis

  03:54
 5. Two Wolves

  Nereis

  02:46
 6. Now

  Nereis

  03:52
 7. One Time Only

  Nereis, Isabella Turso

  01:24
 8. The Wave

  Nereis, Isabella Turso

  05:49
 9. What is Wrong and What is Right

  Nereis

  04:51
 10. Induced Extinction

  Nereis

  05:30
 11. Born to Fly

  Nereis

  04:57
 12. We Stand as One

  Nereis

  02:13