1. Mademoiselle Ka

  Tomasz Stańko, Janusz Skowron, Apostolis Anthimos

  04:47
 2. Euforila

  Tomasz Stańko, Janusz Skowron, Apostolis Anthimos

  05:08
 3. Hej I

  Tomasz Stańko, Janusz Skowron, Apostolis Anthimos

  05:04
 4. Balladella

  Tomasz Stańko, Janusz Skowron, Apostolis Anthimos

  03:44
 5. Whistle Walk

  Tomasz Stańko, Janusz Skowron, Apostolis Anthimos

  04:30
 6. Green Song

  Tomasz Stańko, Janusz Skowron, Apostolis Anthimos

  02:23
 7. Chameleon

  Tomasz Stańko, Janusz Skowron, Apostolis Anthimos

  05:33
 8. Gray Flower

  Tomasz Stańko, Janusz Skowron, Apostolis Anthimos

  02:55
 9. Babylon Samba

  Tomasz Stańko, Janusz Skowron, Apostolis Anthimos

  06:18
 10. Violet Liquor

  Tomasz Stańko, Janusz Skowron, Apostolis Anthimos

  04:05
 11. Illusion

  Tomasz Stańko, Janusz Skowron, Apostolis Anthimos

  03:51