1. Background Music

  Warne Marsh, Lee Konitz

  10:52
 2. You Don't Know What Love Is

  Warne Marsh, Lee Konitz

  03:57
 3. April

  Warne Marsh, Lee Konitz

  09:40
 4. Kary's Trance

  Warne Marsh, Lee Konitz

  04:06
 5. Subconscious Lee

  Warne Marsh, Lee Konitz

  11:03
 6. Back Home

  Warne Marsh, Lee Konitz

  10:55
 7. Blues By Lester

  Warne Marsh, Lee Konitz

  07:46
 8. You Stepped Out Of A Dream

  Warne Marsh, Lee Konitz

  10:12
 9. Lennie Bird

  Warne Marsh, Lee Konitz

  08:27
 10. Just Friends

  Warne Marsh, Lee Konitz

  07:52
 11. Little Willie Leaps

  Warne Marsh, Lee Konitz

  07:59
 12. Old Folks

  Warne Marsh, Lee Konitz

  04:08
 13. Au Privave

  Warne Marsh, Lee Konitz

  10:51
 14. Wow

  Warne Marsh, Lee Konitz

  06:32
 15. Kary's Trance

  Warne Marsh, Lee Konitz

  06:10
 16. Foolin' Myself

  Warne Marsh, Lee Konitz

  05:52
 17. Sound-Lee

  Warne Marsh, Lee Konitz

  08:11
 18. Chi-Chi

  Warne Marsh, Lee Konitz

  07:16
 19. Two Part Invention No. 1, Allegro

  Warne Marsh, Lee Konitz

  01:11
 20. Two Not One

  Warne Marsh, Lee Konitz

  07:07
 21. Darn That Dream

  Warne Marsh, Lee Konitz

  05:02
 22. 317 32nd Steet

  Warne Marsh, Lee Konitz

  08:18
 23. Two Part Invention No. 13, Allegro Tranquillo

  Warne Marsh, Lee Konitz

  01:20
 24. April

  Warne Marsh, Lee Konitz

  09:14
 25. Everything Happens To Me

  Warne Marsh, Lee Konitz

  05:08
 26. Blues In G Flat

  Warne Marsh, Lee Konitz

  07:24
 27. After You've Gone

  Warne Marsh, Lee Konitz

  03:30
 28. The Song Is You

  Warne Marsh, Lee Konitz

  06:07
 29. Lennie Bird

  Warne Marsh, Lee Konitz

  05:48
 30. It's You Or No One

  Warne Marsh, Lee Konitz

  06:02
 31. God Bless The Child

  Warne Marsh, Lee Konitz

  06:38
 32. The Way You Look Tonight

  Warne Marsh, Lee Konitz

  05:46
 33. Without A Song

  Warne Marsh, Lee Konitz

  06:22
 34. Be My Love

  Warne Marsh, Lee Konitz

  05:39
 35. You Don't Know What Love Is

  Warne Marsh, Lee Konitz

  06:21
 36. Lennie Bird

  Warne Marsh, Lee Konitz

  05:02
 37. Confirmation

  Warne Marsh, Lee Konitz

  04:36
 38. I Can't Give You Anything But Love

  Warne Marsh, Lee Konitz

  05:30
 39. Without A Song

  Warne Marsh, Lee Konitz

  06:57
 40. Just One Of Those Things

  Warne Marsh, Lee Konitz

  03:28
 41. All The Things You Are

  Warne Marsh, Lee Konitz

  05:08
 42. I Should Care

  Warne Marsh, Lee Konitz

  04:24
 43. The More I See You

  Warne Marsh, Lee Konitz

  06:25
 44. When You're Smiling

  Warne Marsh, Lee Konitz

  02:57
 45. Taking A Chance On Love

  Warne Marsh, Lee Konitz

  03:39
 46. Little Willie Leaps

  Warne Marsh, Lee Konitz

  04:48
 47. Everytime We Say Goodbye

  Warne Marsh, Lee Konitz

  04:12
 48. I Want To Be Happy

  Warne Marsh, Lee Konitz

  04:27