E
 1. Bird Hunter

  Rita Redshoes

  03:07
 2. Take Me To The Moon

  Rita Redshoes

  03:29
 3. Life Is Huge

  Rita Redshoes

  02:30
 4. Bag Of Love

  Rita Redshoes

  03:59
 5. Mulher

  Rita Redshoes

  03:00
 6. Desire But No Fire

  Rita Redshoes

  03:31
 7. Any Other Choice

  Rita Redshoes

  03:08
 8. In A While

  Rita Redshoes

  03:36
 9. Hell, I'm In Love With You

  Rita Redshoes

  03:14
 10. Fé Na Vida

  Rita Redshoes

  02:04
 11. Vestido

  Rita Redshoes

  02:42
 12. Wake Up, Goodbye

  Rita Redshoes

  02:53
 13. Seahorse

  Rita Redshoes

  04:07