1. Seize

  Radkey

  02:39
 2. Two-Face

  Radkey

  03:32
 3. Bend

  Radkey

  03:23
 4. Real Deal

  Radkey

  02:58
 5. Portraits

  Radkey

  02:56
 6. Judy

  Radkey

  03:23
 7. Underground

  Radkey

  02:59
 8. Suffer

  Radkey

  03:22
 9. Roshambo

  Radkey

  02:39
 10. Stains

  Radkey

  02:28
 11. Ain't No Sunshine

  Radkey

  01:59