1. E.V.

  EYvie Oddly, Brad Kemp

  03:57
 2. Vibe

  EYvie Oddly, Cakes da Killa, Brad Kemp

  04:28
 3. MORE 4 ME

  EYvie Oddly

  02:46
 4. Topsy Turvy

  EYvie Oddly, Wreckno

  02:41
 5. Busybody

  EYvie Oddly, Niko The Kid

  03:25
 6. SheepWolf

  EYvie Oddly, Niko The Kid

  02:55