1. BFF

  ESlayyyter

  03:35
 2. Mine

  Slayyyter

  02:39
 3. Alone

  ESlayyyter

  02:42
 4. Candy

  ESlayyyter

  02:36
 5. Cha Ching

  ESlayyyter

  02:39
 6. Devil

  Slayyyter

  02:57
 7. Ur Man

  ESlayyyter

  02:24
 8. Daddy AF

  ESlayyyter

  02:31
 9. Motorcycle

  ESlayyyter

  02:46
 10. Celebrity

  Slayyyter

  03:21
 11. Tattoo

  Slayyyter

  03:30
 12. E-Boy

  Slayyyter, That Kid

  02:39
 13. Touch My Body

  Slayyyter

  03:28
 14. Ghosttt

  ESlayyyter

  03:29