1. So What

  Avi Buffalo

  03:23
 2. Memories of You

  EAvi Buffalo

  04:11
 3. Can't Be Too Responsible

  Avi Buffalo

  03:19
 4. Two Cherished Understandings

  Avi Buffalo

  01:42
 5. Overwhelmed with Pride

  EAvi Buffalo

  04:03
 6. Found Blind

  Avi Buffalo

  03:06
 7. She Is Seventeen

  Avi Buffalo

  03:05
 8. Think It's Gonna Happen Again

  Avi Buffalo

  02:58
 9. Oxygen Tank

  Avi Buffalo

  05:28
 10. Won't Be Around No More

  Avi Buffalo

  03:50