1. Marmalade

  Revolvo

  04:29
 2. Moscow Mule

  Revolvo

  04:54
 3. Gold Passion

  Revolvo

  04:52
 4. Gt

  Revolvo

  03:49
 5. Shady Lady

  Revolvo

  06:42
 6. Silver Streak

  Revolvo

  05:18
 7. White Lady

  Revolvo

  04:37
 8. Strawberry Dawn

  Revolvo

  07:43