E
 1. Permission

  Ro James

  04:41
 2. Burn Slow

  Ro James

  03:36
 3. Already Knew That

  Ro James

  03:29
 4. GA$

  Ro James

  03:21