1. Intro

  Slash, Anthony Bozza

  00:07
 2. Rock 'n' Roll auf einer Seite

  Slash, Anthony Bozza

  23:54
 3. Wo willst Du hin, Slash?

  Slash, Anthony Bozza

  06:13
 4. Du lernst zu leben wie ein Tier

  Slash, Anthony Bozza

  35:24
 5. Appetite For Dysfunction

  Slash, Anthony Bozza

  12:06
 6. Die Guns gehen an den Start

  Slash, Anthony Bozza

  28:14
 7. Dass mir das bloß keiner nachmacht I

  Slash, Anthony Bozza

  22:17
 8. Dass mir das bloß keiner nachmacht II

  Slash, Anthony Bozza

  26:17
 9. Dass mir das bloß keiner nachmacht III

  Slash, Anthony Bozza

  35:02
 10. Phönix aus der Asche

  Slash, Anthony Bozza

  12:03
 11. Choose Your Illusion

  Slash, Anthony Bozza

  06:53
 12. Sang- und klanglos

  Slash, Anthony Bozza

  21:38