1. Knock on Wood

  Otis Redding, Carla Thomas

  02:52
 2. Let Me Be Good to You

  Otis Redding, Carla Thomas

  02:53
 3. Tramp

  Otis Redding, Carla Thomas

  03:01
 4. Tell It Like It Is

  Otis Redding, Carla Thomas

  03:12
 5. When Something Is Wrong with My Baby

  Otis Redding, Carla Thomas

  02:45
 6. Lovey Dovey

  Otis Redding, Carla Thomas

  02:35
 7. New Year's Resolution

  Otis Redding, Carla Thomas

  03:24
 8. It Takes Two

  Otis Redding, Carla Thomas

  03:04
 9. Are You Lonely for Me Baby

  Otis Redding, Carla Thomas

  03:08
 10. Bring It on Home to Me

  Otis Redding, Carla Thomas

  02:31
 11. Ooh Carla, Ooh Otis

  Otis Redding, Carla Thomas

  02:33