1. Polaris

  Ten Thousand

  01:21
 2. The Departed

  Ten Thousand

  04:34
 3. Alpha to End

  Ten Thousand

  03:30
 4. Just a Drug

  Ten Thousand

  04:33
 5. Supergreen

  ETen Thousand

  04:50
 6. Rust

  Ten Thousand

  05:30
 7. Wake You

  Ten Thousand

  05:29
 8. Wrapped Around

  ETen Thousand

  04:02
 9. The Sting

  Ten Thousand

  04:25
 10. August

  Ten Thousand

  05:09
 11. Sole Survivor

  Ten Thousand

  05:17
 12. Ascension

  Ten Thousand

  02:44
 13. Looking Down

  Ten Thousand

  08:20